filler e.p.t.q

Điểm tin & Sự kiện
Shimex Sài Gòn mời đại sứ thương hiệu e.p.t.q - Diễn viên Kwon Sang Woo đến Việt Nam tham dự lễ ký kết hợp tác chiến lược
TP.HCM, ngày 21/07/2018 – Công ty Shimex Sài Gòn – đơn vị độc quyền phân phối sản phẩm chất làm...
SP
Điểm tin & Sự kiện
Shimex Sài Gòn cho ra mắt sản phẩm filler Hàn Quốc e.p.t.q
Ngày 09/05/2018, sản phẩm filler Hàn Quốc mang tên e.p.t.q chính thức được Shimex Sài Gòn cho ra...
SP