forever 21 dong cua

Tin thời trang
Thương hiệu Forever 21 chính thức nộp đơn phá sản
Forever 21 chính thức có thông báo về việc nộp đơn xin phá sản.
ELLE Team