gia tri kinh dien

Thế giới thời trang
Người kế nhiệm của các biểu tượng thời trang, họ là ai?
Các giá trị kinh điển hay mang tính cách mạng của những huyền thoại thời trang vẫn đang tiếp tục...
Hoàng Lê