giao giao giaot

ELLE Interview
Nguyễn Thị Thu Giao - 40 tuổi, tôi có một cuộc đời như mơ
[Tạp chí ELLE tháng 1/2017] Lifecoach Giao Giao, người phụ nữ của sự thấu hiểu và nụ cười thổ lộ...
SP