giao thua

Trải nghiệm
Vì sao mọi người lại hôn nhau trong khoảnh khắc giao thừa?
Mặc dù ở Việt Nam, giao thừa Tết Tây không quan trọng bằng Tết Nguyên Đán, nhưng trên thế giới,...
ELLE Team