ha linh thu

ELLE Interview
NTK Hà Linh Thư - Tôi sẽ đẹp cho tới khi nhắm mắt!
[Tạp chí Phái đẹp ELLE - số tháng 5/2018] Không nói chuyện về thiết kế thời trang, Hà Linh Thư...
ELLE Team