Hai Phuong

Thế giới văn hóa
Ngô Thanh Vân mang Hai Phượng đến LHP Cannes 2018
Mới đây, bộ phim Hai Phượng của “đả nữ” Ngô Thanh Vân chính thức đóng máy sau 46 ngày quay với...
SP