hau truong elle fashion show 2015

Hoạt động của ELLE
Hậu trường show diễn ELLE Fashion Show 2015
Mọi công tác chuẩn bị cho đêm diễn được chờ đợi nhất trong năm của tạp chí ELLE Việt Nam: ELLE...
SP