Haute Couture Thu-Đong 2016

Thế giới thời trang
Toàn cảnh Tuần lễ Thời trang Haute Couture Thu-Đông 2016 (Phần 2)
Tiếp tục cùng ELLE Việt Nam nhìn lại những Bộ sưu tập đẹp nhất tại Tuần lễ Thời trang Haute...
ELLE Team