ho hoang khanh vy

ELLE Interview
Hồ Hoàng Khánh Vy: "Cứ là chính mình và làm những gì mình thích"
[Tạp chí ELLE tháng 3/2017] Trong công việc của tôi, lòng tin và sự trung thực lại càng cần...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE