ho hung

Trải nghiệm
Hãy thôi hờ hững, hãy thôi chần chờ
Tôi thay đổi chính mình, dần dần, từng điều một, từng tháng một, để đến với cái đích lớn mà tôi...
Doan Truc