hoai niem sai gon

Trải nghiệm
Kỷ niệm hay quá khứ
Những gì đã đi qua, không bao giờ tìm lại được, nếu đẹp đẽ thơ mộng người ta sẽ gọi là kỷ niệm,...
Doan Truc