hoat dong nu quyen

Thế giới văn hóa
Melinda Gates và đường đến châu Phi
Trong nhiều năm qua, Melinda Gates luôn làm việc chăm chỉ để góp phần nâng cao đời sống của phụ...
Hải Âu
ELLE Interview
Nhà hoạt động xã hội Natasha Stott Despoja: "Chưa quốc gia nào đạt được bình đẳng giới"
[Tạp chí Phái đẹp ELLE - số tháng 7/2018] Bà Natasha Stott Despoja, người sáng lập tổ chức Theo...
ELLE Team