hoi quan phuoc kien

ELLE Decoration
Đường cong hội quán Phước Kiến
Dốc mái võng, bờ đao cong vút, nóc mái có lưỡng long triều nhật, linh thú, dọc đầu đao có tiếu...
SP