holiday campaign

Tin thời trang
Topshop ra mắt Holiday Campaign với siêu mẫu Cara Delevingne
Mùa cuối năm 2014, Topshop ra mắt những BST cho lễ hội với sự tham gia của siêu mẫu Cara Delevingne.
Thuy Nguyen