hon nhan chuyen gioi

Thế giới văn hóa
9 người phụ nữ chuyển giới làm nên lịch sử
Những người phụ nữ chuyển giới này đã đóng góp rất lớn cho phong trào LGBT trên thế giới. Câu...
ELLE Team
Trải nghiệm
Bạn nghĩ gì về LGBT & tình yêu đồng tính?
Khái niệm LGBT (LESBIAN - đồng tính nữ, GAY - đồng tính nam, BISEXUAL - song tính và TRANSGENDER...
Ngan Nguyen