J Spring Fashion Show

Tin thời trang
Jessica Minh Anh biến tàu khổng lồ thành sàn diễn ngoài trời
Jessica Minh Anh sẽ biến con tàu khổng lồ Costa Luminosa tại Sydney Úc thành sàn diễn ngoài trời...
ELLE Team