khan lua mau xanh

Style Guide
ELLE Style Calendar: Làm duyên với khăn lụa (19/09 – 25/09)
Chất liệu lụa được đặc biệt ưu ái để làm ra những chiếc khăn lụa thiết kế nhỏ gọn.
SP