kich Shakespeare

Thế giới văn hóa
Vở kịch Hamlet phiên bản Việt ra thế giới
Trong các ngày từ 23 đến 27/3/2016, Nhà hát kịch Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên...
ELLE Team