La Plume Bar & Lounge

Điểm tin & Sự kiện
Đêm nhạc Lê Cát Trọng Lý tại Hà Nội
Đêm nhạc Lê Cát Trọng Lý tại Hà Nội được tổ chức tại La Plume Bar & Lounge vào tối 25/6/2016.
ELLE Team