lam phim

ELLE Interview
Đạo diễn Việt Linh - Tôi biết cách bước lên lề
Gặp gỡ Việt Linh, đạo diễn Việt Nam đầu tiên có phim, và có đến ba phim, lọt vào mạng lưới phát...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE