lan song xanh

Điểm tin & Sự kiện
Làn sóng xanh bỏ giải thưởng quan trọng nhất
Hạng mục Nghệ sĩ của năm đã được bỏ trong lễ trao giải Làn sóng xanh 2013 vì lý do không tìm...
SP
Điểm tin & Sự kiện
Thêm giải Youtube tại Làn sóng xanh 2013
Nhiều dự đoán được đưa ra nhưng ca sĩ Mỹ Tâm vẫn đang là nhân vật nổi bật nhất cho giải thưởng này.
SP