MET Bal 2016

Sao & Style
Những thiết kế đẹp nhất & xấu nhất MET Gala 2016
Đến hẹn lại lên, vào ngày thứ 2 đầu tiên của tháng 5, dạ tiệc của của Bảo Tàng Nghệ Thuật...
SP