Michael Curry

Thế giới văn hóa
Sức mạnh tình yêu trong bài diễn văn của Giám mục Michael Curry tại đám cưới Hoàng gia Anh
Sức mạnh tình yêu qua giọng văn của Giám mục Michael Curry đã làm cho các khách mời tại đám cưới...
ELLE Team