Michelle Obama sap den Viet Nam

Thế giới văn hóa
Nguyên đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama sắp viếng thăm Việt Nam
Tháng 12 sắp đến sẽ đánh dấu chuyến viếng thăm Việt Nam đầu tiên của Nguyên đệ nhât phu nhân Mỹ,...
ELLE Team