Nam Tran

Trải nghiệm
Chui vào gác bếp tìm động lực sống tích cực
Những lúc như vậy, tôi lại muốn chui vào cái gác bếp ấy để không phải từ bỏ suy nghĩ sống tích...
SP