nang tho Hollywood

Thế giới văn hóa
Tiêu chuẩn nào làm nên một nàng thơ Hollywood mới?
[Tạp chí ELLE – 11/2016] Tốc độ đào thải của ngành công nghiệp điện ảnh, đặc biệt là với các nữ...
SP