nhung nguoi ban dang quy

Bí quyết sống
Những người bạn đáng để kết thâm giao trong suốt cuộc đời
Thêm bạn bè là thêm cơ hội, nền tảng phát triển cho bạn, nhưng không có nghĩa càng nhiều bạn...
TẠ LÊ PHƯƠNG