nu ca si Ma Ket

ELLE Interview
Jisoo - Nàng Ma Kết bản lĩnh
“Ngay cả bây giờ, tôi không muốn nhắc đến những khó khăn đã qua. Tôi muốn người khác khi nghĩ về...
ELLE Team