once upon a time

Tin thời trang
Diễn viên Kristen Stewart vào vai Coco Chanel
Trong bộ phim mới nhất về Coco Chanel, Kristen Stewart sẽ vào vai nhà thiết kế Gabrielle Coco...
ELLE Team