Paramount Pictures

Thế giới văn hóa
9 phim chiếu rạp của Paramount hứa hẹn một năm 2017 bùng nổ
Tiền thân là hãng phim Famous Players, được sáng lập bởi Adolph Zukor cùng hai anh em nhà...
Dominic Nguyen