paul mccartney

Điểm tin & Sự kiện
ELLE Giới thiệu: Album New của Paul McCartney
Khi nghe tin album New (Mới – như một lời tuyên bố của một nhà viết nhạc lão luyện) sắp ra mắt,...
ELLE Team