phan thao nguyen

ELLE Interview
Phan Thảo Nguyên - Nghệ thuật và những quên lãng nên thơ
[Tạp chí ELLE tháng 4/2017] Là nữ nghệ sĩ thị giác đầu tiên được lựa chọn tham gia chương trình...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE