phim fast and furious

Sao & ​Showbiz
Michelle Rodriguez có thể sẽ rời bỏ Fast & Furious?
"Tôi hy vọng rằng họ sẽ quyết định dành nhiều tình yêu và nhiều sự quan tâm hơn cho những vai...
Dominic Nguyen