phim nguoi dan ba dep

Thế giới văn hóa
Những câu nói hay trong phim Pretty Woman
Người ta thường bảo tình yêu là hai người cùng bù trừ cho nhau, có lẽ Thượng Đế cũng nghĩ như...
SP