pho di bo

Du lịch
Bàn về chuyện phố đi bộ cuối tuần tại thủ đô Hà Nội
Nhà tôi ngay sát mép hồ Gươm. Đi bộ ra hồ chưa đến 7 phút. Từ lúc khu phố cổ rồi mở rộng ra là...
ELLE Team