phong van dien vien chuong tu di

ELLE Interview
Chương Tử Di - Sinh ra là để yêu
Nàng Hoa Đán có danh tiếng vươn khắp thế giới luôn tươi cười nhưng rất kín tiếng về cuộc đời...
ELLE Team