phong van suboi

ELLE Interview
SUBOI: "Cảm thấy đời giả lả quá..."
[Tạp chí ELLE - 1/2016] Sau gần 8 năm hoạt động, rapper SuBoi phải đối mặt với cuộc khủng hoảng...
ELLE Team