quan diem gia tre

Lifestyle
Chả thích gì, chỉ thích già - blog Bình Phạm
Những tháng ngày trôi đi mà ngày mai không thấy khác hôm nay và hôm kia chẳng có gì đặc biệt hơn...
SP