quan diem ve cho nhan

Trải nghiệm
Cho đi hay nhận trước - blog Quỳnh
Việc cho đi trước không thể hiện rằng bạn là người yếu đuối hay “thiếu thông minh” và cũng đừng...
thanhphuong