quan diem ve cuoc doi

ELLE Man
Chỉ có bê tông, cũng yêu nhau
Mới và Cũ lúc nào cũng xung đột, chủ yếu là ở trong đầu óc của người ta. Nhưng nhiều khi, chúng...
Thuy Nguyen
Trải nghiệm
Làm sao phải hoàn thành vai diễn trong đời người? - blog Zee Mai
Mỗi người có một vai trong đời và họ sẽ phải hoàn thành vai diễn đó. Theo đó thì có thể suy ra,...
SP