Quan Hieu Dong

Sao & ​Showbiz
Lộc Hàm - Quan Hiểu Đồng: Dũng cảm với tình yêu
[Tạp chí Phái đẹp ELLE - số tháng 2/2019] Trai tài sánh duyên gái sắc là lẽ thường tình, nhưng...
ELLE Team