recessionista

Xu hướng & Cảm hứng
For the recessionista: Dành cho những "Tín đồ khủng hoảng"
Recessionista, một từ ghép của “recession” (suy thoái kinh tế) và fashionista (tín đồ thời...
ELLE Team