Samsung Activ dualwash

Nhà Hàng & Ẩm Thực
Máy giặt Samsung Activ dualwash - Cảm hứng từ yêu thương
Theo kết quả khảo sát mới nhất của Samsung, 61% người sử dụng máy giặt đều có thói quen xử lý...
SP