sandra bullock tren tham do

Sao & ​Showbiz
Sandra Bullock thanh lịch trở lại thảm đỏ
Sau hơn một năm vắng bóng trên các thảm đỏ của nhiều sự kiện điện ảnh, tháng 6 năm 20015 người...
Kiều Hạnh