sao amp style 3

Sao & Style
Trang Khiếu & ngẫu hứng mùa đông
Một album ảnh ra đời từ ngẫu hứng bất chợt trong một ngày đông se lạnh, với tông màu tươi sáng...
Thanh Vân