song lung

Thế giới văn hóa
Lịch sử phía sau bức tranh in mộc bản Sóng Lừng huyền thoại của danh họa Hokusai
200 năm sau khi kiệt tác Sóng Lừng ngoài khơi Kanagawa ra đời, giá trị nghệ thuật và cuộc sống...
ELLE Team