su giao tiep chan thanh

Bí quyết sống
Lòng trắc ẩn là sự giao tiếp chân thành
"Lòng tự trọng và sự khiêm nhường là những viên đá nền cho lòng trắc ẩn." - Theodore Isaac Rubin
ELLE Team