su khoi sac trong dien anh

Thế giới văn hóa
Những bộ phim Việt Nam nào đề cập tới chủ đề LGBT?
Nếu như xã hội phương Tây có cái nhìn “thoáng” hơn với LGBT, thì ở Việt Nam - một đất nước chịu...
Trần Linh Trang