suits

Thế giới thời trang
Skirt suit - y phục của những người phụ nữ "quyền lực" đã trở lại đầy thuyết phục
Coco Chanel giới thiệu skirt suit vào năm 1914 và sự quay lại của skirt suit năm 2018 trên sàn...
ELLE Team